Thẻ nhớ CF dung lượng thấp 16mb, 32mb, 128mb, 256mb... Adapter PCMCIA

TP Hồ Chí Minh Ngày 10-8-2018 Mã tin: 1376 324

Gửi tin nhắn

Bên mình chuyên cung cấp Thẻ nhớ CF dung lượng thấp 16mb, 32mb, 128mb, 256mb, 512, 1gb, 2gb, đầu đọc thẻ nhớ cf pcmcia dùng trong lĩnh vực máy ảnh, máy tính công nghiệp CNC, PLC, truyền dữ liệu cho máy Fanuc,...

Thẻ nhớ CF 16MB Sandisk

Thẻ nhớ CF 8MB

Thẻ nhớ CF 128MB

Thẻ nhớ CF 256MB

Thẻ nhớ CF 512Mb

Thẻ nhớ CF 1GB

Thẻ nhớ CF 2GB

Thẻ nhớ CF 4GB Adapter PCMCIA Sandisk, Transcend