Đăng tin quảng cáo trên chợ tại các Vị Trí sau:

 

- Tin Quảng Cáo:

 

       + Vị trí Nổi Bật, Rao Vặt Được Tài Trợ, Thương Hiệu Được Tài Trợ, Danh Sách Tin, Chi Tiết Tin, Khung Tìm Kiếm, Trang Tìm Kiếm chi phí mỗi vị trí là 100.000 VNĐ / tháng.

 

- Treo banner quảng cáo: 

 

+ Trang chủ:

 

        + Vị trí Header (đầu trang web): 2.000.000 VNĐ / tháng.

 

        + Vị trí Top Content (dưới khung Search hoặc dưới Tin Rao Vặt & Thương Hiệu Được Tài Trợ): 3.000.000 VNĐ / tháng.

 

        + Vị trí Top Left, Conetent Left, Bottom Left (treo bên cột Trái): 300.000 VNĐ / tháng.

 

+ Danh Sách Tin: 

 

       + Vị trí Top Right, Conetent Right, Bottom Right (treo bên cột Phải): 50.000 VNĐ / tháng.

 

+ Đăng ký thành viên:

 

      + Vị trí Top Left, Conetent Left, Bottom Left (treo bên cột Phải): 50.000 VNĐ / tháng.

 

 

 

Liên hệ hotline: 0973 498 174 để được tư vấn miễn phí mọi thắc mắc.